Posts Tagged "optimizacija sajta"

Optimizacija sajta za pretraživače

Optimizacija sajta za pretraživače SEO (search engine optimization) da ponovimo još jednom je skup ranji i izmena koda unutar samog sajta kako bi ga pretraživači što bolje indeksirali i pročitali celokupan sadržaj. Posetioci mogu pronaći vaš sajt i putem linkova sa društvenih mreža i linkova sa drugih sajtova, ali većina…

read more →
Ključne reči i izbor domena

Ključne reči i izbor domena

Optimizacija web stranica za Google i ostale pretraživače počinje izborom ključnih reči. Ovde se pravi najčešća greška, ključna reč nije naziv vaše firme, radnje ili slično. Pravilan izbor ključnih reči je osnovni preduslov za uspešnu optimizaciju sajta. Izborom ključne reči možemo istovremeno izabrati naziv domena svog sajta, jer sve je…

read more →

Cena optimizacije sajta

Cena optimizacije sajta, pitanje koje se uvek prvo postavlja i koje je polazna tačka za razmišljanja o daljim planovima. Da li ste svesni koliko gubite, ili ste izgubili što niste na prvoj strani Google pretraživača. Da li smatrate da je danas imati sajt sasvim dovoljno, na žalost više nije, možda…

read more →

SEO šta je to?

SEO – Search Engine Optimization ili optimizacija web stranica za pretraživače je sastavni deo marketinga na internetu u cilju postizanja što bolje pozicije vaše web stranice na pretraživačima za ključne reči vašeg web sajta. Ovde podrazumevamo da za sadržaj vašeg sajta imamo odgovarajući izbor ključnih reči. Cilj SEO optimizacije je…

read more →

Besplatna optimizacija sajta

Besplatna optimizacija sajta, lepo zvuči, ali ko još uvek daje nešto besplatno i da li je uvek i sirće mufte slatko. Danas bez optimizacije sajta za Google, jer ostali pretraživači imaju mnogo manje saobraćaja odnosno pretraga u Srbiji, ne možete opstati na tržištu. Mi vam za početak nudimo besplatnu, jer…

read more →
5 of 5
12345