Posts Tagged "cena izrade sajta"

Izrada sajta cena i cenovnik

Da li je moguće uopšte tačno odrediti cenu izrade sajta? Da li je uvek jeftina izrada sajta baš jeftina i da li je povoljno uvek samo povoljno za onog ko prodaje uslugu. Ako ste zaleteli na jeftino kod nas, mi takve sajtove ne radimo. Nemojte gubiti vreme na čitanje teksta…

read more →